Ionska, kovalentna in kovinska vez
 

Ionska, kovalentna in kovinska vez vaja 6


Klorov atom ima 7 valenčnih elektronov in tvori molekule . Nariši strukturno formulo molekule klora.


  • Kakšna vez nastane v molekuli ?

  • Koliko veznih in neveznih elektronskih parov je v molekuli .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Polona Rožman s.p.