Ionske reakcije
 

Ionske reakcije v vodnih raztopinah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Ionske reakcije so reakcije med nekaterimi ioni v raztopinah. Te reakcije potečejo le v primeru, ko nastanejo slabo disociirane snovi:

 • slabo topne oborine,

 • šibke kisline ali baze,

 • plini,

 • voda.


Ionske reakcije, kjer nastane oborinaIonska reakcija poteče, če zmešamo med seboj ione, ki tvorijo oborine. Oborina je slabo topna snov, ki se izloči iz tekočine. Poglejmo si praktičen primer.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Dobro topne soliPri prepoznavanju dobro topnih soli si pomagamo s pravili. Topne soli so soli, ki vsebujejo:


 • kovine (I.) skupine periodnega sistema ,


 • amonijev ion ,


 • nitratni ion ,


 • acetatni ion .


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Slabo topne soliSlabo topne soli so soli, ki vsebujejo:


 • svinčeve ione ,


 • karbonatni ion ,


 • fosfatni ion ,


 • sulfatni (IV) ion ,


 • hidroksidne ione ,


 • sulfidni ion v kombinaciji s prehodnimi elementi,


 • halogenide srebra , živega srebra in bakra ,


 • sulfatni (VI) ion v kombinaciji s kalcijevim , stroncijevim , barijevim ionom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ionske reakcije, kjer nastanejo slabo disociirane molekuleReakcija poteče tudi v primeru, ko zmešamo med seboj ione, ki tvorijo slabo disociirane snovi. Slabo disociirana snov je tista, ki nerada disociira na posamezne ione in ostane skoraj povsem v molekulski obliki. Mednje spadajo:


 • šibke kisline ,


 • šibke baze ,


 • voda .


Običajno se take snovi izločijo iz sistema v obliki plina, npr. .


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ionske reakcije, kjer nastanejo pliniIonske reakcije potečejo tudi, če nastanejo plini kot npr. .


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK