Izjave in izjavne povezave
 

Izjave in izjavne povezave vaja 37


Pokažite, da je dana izjava tavtologija. 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije