IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Izmenična napetost fb
 

Izmenična napetost
Friderika Lavrič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije fizike v naslednjih krajih: Ljubljana.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


Napetost je lahko enosmerna ali izmenična.


Uporablja se več oblik izmenične napetosti. V računalništvu ima obliko pravokotnih impulzov, v video tehniki žagasto obliko, v energetskih omrežjih ima sinusno obliko. Razne oblike izmeničnih napetosti za testiranje vezij lahko generiramo s pomočjo funkcijskega generatorja. Opazujemo jih s pomočjo osciloskopa. Osciloskop nam kaže graf napetosti (y os) od časa (x os) - glej sliko.


Funkcijski generator in osciloskopV nadaljevanju se bomo omejili na sinusno napetost. Napetost se v tem primeru spreminja po sinusni krivulji. Določa jo maksimalna vrednost ali amplituda in frekvenca.


Pridobivanje sinusne izmenične napetostiPridobivanje sinusne izmenične napetosti za energetske namene se najpogosteje vrši s pomočjo generatorjev izmenične napetosti. Ti pretvarjajo mehansko energijo v električno.


Predstavljajmo si, da se vrti tuljava z n ovoji v homogenem polju, kot kaže slika.Generator izmenične napetosti

Magnetni pretok skozi zanko je:
Zaradi spremembe magnetnega pretoka se po Faradayevem zakonu indukcije v tuljavi inducira napetost:

Dobili smo enačbo za sinusno izmenično napetost:
kjer je največja vrednost ali amplituda:Sinusna izmenična napetost

Povprečna moč in efektivna napetostČe priklučimo izmenično napetost na bremenski upornik R, je na njemu električna moč:

Električna moč se torej spreminja s časom med nič in maksimalno močjo, kot kaže slika:Moč izmenične napetosti
Povprečmo moč, s pomočjo katere tudi računamo električno delo, dobimo, če izenačimo ploščino pod grafom izmenične moči (sivo šrafirano) s ploščino pod grafom srednje moči (zelene črte). Dobimo:
Efektivna napetost je tista enosmerna napetost, ki bi dala porabniku enako moč, kot izmenična napetost z maksimalno vrednostjo .


Za sinusno izmenično napetost velja:
Če piše v podatkih, da je omrežna napetost 230 V, je pri tem mišljena njena efektivna (in ne maksimalna) vrednost.

S pomočjo efektivne napetosti lahko neposredno (brez pretvarjanja) računamo električno moč in delo.


Efektivna napetost pogosto pišemo brez indeksa, torej samo U. Isto velja za povprečno moč, pišemo jo samo s P.


Omrežna napetost v gospodinjstvu je npr. 230 V (to je efektivna vrednost) in frekvenca 50 Hz.
glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana