Izmenična napetost
 

Izmenična napetost vaja 6


Na sliki je s polno črto prikazano nihanje moči izmenične napetosti. Izračunaj frekvenco s katero niha električna moč, če je frekvenca napetosti 50 Hz.


Graf moči in napetosti od časa


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana