Klor se nahaja v dveh izotopih: z relativno atomsko maso 34,9689 in z relativno atomsko maso 36,9659. Relativna atomska masa klora pa je 35,45. Izračunaj relativna deleža izotopov klora v naravi!


 

glavni avtor in urednik gradiva: Polona Zabret