Izračunaj število protonov, elektronov in nevtronov v molekuli težke vode! Pri izračunih upoštevaj, da molekula težke vode vsebuje devterij (vodikov izotop ) in najbolj razširjeni kisikov izotop z masnim številom 16.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe