Izrek o kinetični in potencialni energiji
 

Izrek o kinetični in potencialni energiji vaja 13


Voziček ima maso 200 g. Pripelje se po vodoravnih tleh do klanca. Tik preden se začne vzpenjati, ima hitrost 18 km/h. Ko vozi po klancu navzgor, se mu hitrost zmanjšuje. Na voziček med vzpenjanjem delujejo zaviralne sile, ki opravijo 1,2 J dela.


  • Nariši skico in opiši energijske spremembe vozička za gibanje po klancu navzgor.

  • Za koliko se vozičku spremeni kinetična energija med vzpenjanjem (od trenutka, ko se začne vzpenjati, do trenutka, ko doseže najvišjo lego)?

  • Izračunaj spremembo potencialne energije vozička med vzpenjanjem.

  • Kako visoko se voziček vzpne?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Maja Jug