Izrek o kinetični in potencialni energiji
 

Izrek o kinetični in potencialni energiji vaja 15


Avto z maso 1,4 t se spušča po klancu. Na vrhu klanca je bila hitrost avtomobila 18 km/h. Med vožnjo navzdol se spusti za 12 m in ima na koncu hitrost 54 km/h. Izračunaj delo, ki ga avto med vožnjo navzdol izmenja z okolico. Zračni upor zanemarimo. Ali je voznik med spuščanjem po klancu pospeševal ali zaviral?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Maja Jug