Izrek o kinetični in potencialni energiji
 

Izrek o kinetični in potencialni energiji vaja 19


Voziček z maso 2,5 kg potisnemo po klancu navzgor z začetno hitrostjo 6 m/s. Na voziček deluje med gibanjem zaviralna sila 3 N. Kolikšna je hitrost vozička v trenutku, ko se dvigne za 80 cm?


Gibanje vozička po klancu navzgor


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Maja Jug