Izrek o kinetični in potencialni energiji
 

Izrek o kinetični in potencialni energiji vaja 3


Majhno kovinsko ploščico z maso 84 g spustimo na zaledenelem klancu. Ploščica na začetku miruje. Za koliko se mora ploščici zmanjšati potencialna energija, da bo imela na koncu hitrost 6,2 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Maja Jug