Atomsko jedro in jedrske reakcije
 

Atomsko jedro in jedrske reakcije vaja 2


Imejmo jedrsko reakcijo, pri kateri je masa produktov za manjša od mase reaktantov.

  • Razloži, zakaj je prišlo do spremembe mase med produkti in reaktanti.

  • Kolikšen je masni defekt?

  • Zapiši, za kateri tip jedrske reakcije gre.

  • Izračunaj, koliko energije se pri reakciji izmenja z okolico. Izrazi energijo v enoti J in v MeV.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Matej Gradišar