Atomsko jedro in jedrske reakcije
 

Atomsko jedro in jedrske reakcije vaja 5


Helijevo jedro z dvema nevtronoma trči z ogljikovim jedrom, ki ima 6 nevtronov. Ugotovi, kateri delec poleg dušikovega izotopa s 15 nukleoni, dobimo po trku. Pomagaj si s periodnim sistemom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp