Hitrost kemijske reakcije fb
 

Kemijska kinetika
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Pri kemijski kinetiki preučujemo hitrost kemijske reakcije.


Hitrost kemijske reakcije je definirana kot sprememba koncentracije reaktantov ali produktov na časovno enoto.Tekom kemijske reakcije nastajajo produkti. Njihova koncentracija s časom narašča. Zapis za hitrost tega procesa je:
kjer je:


  • sprememba koncentracije merjena v . Oglati oklepaj označuje množinsko koncentracijo, ki jo običajno označimo s c.


  • sprememba časa merjena v sekundah s.


  • hitrost kemijske reakcije, ki jo navedemo v .


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Podobno velja, če opazujemo porabo reagentov. Tekom kemijske reakcije se koncentracija reagentov zmanjšuje. Zapis za hitrost tega procesa je:
Ker se reagent porablja, bi za rezultat dobili negativno hitrost. Ker nas zanima hitrost razpada, dodamo pred enačbo minus.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Spreminjanje hitrosti kemijske reakcijeČe sledimo dalj časa porabi ali nastanku molekul, opazimo, da se s časom hitrost zmanjša. Zakaj?


V gradivu Vplivi na hitrost kemijske reakcije smo povedali, da je hitrost kemijske reakcije odvisna od koncentracije. Namreč:

  • Tem bolj se reaktanti porabljajo, tem manj reaktantov ostaja.

  • Tem manj reaktantov ostaja, manjša je verjetnost, da pride do trka med molekulami.

  • Manj trkov med molekulami pa pomeni, da nastane manj produktov.


Celotna reakcija se prične postopoma upočasnjevati. Reakcija se umiri, ko:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK