Hitrost kemijske reakcije
 

Hitrost kemijske reakcije vaja 2


Vodikov jodid razpada na jod in vodik po naslednji enačbi:
Pri temperaturi, pri kateri poteka reakcija, vodikov jodid razpada s hitrostjo . Kolikšna bo koncentracija joda v zaprti posodi po 10 sekundah, če smo v posodo dali vodikov jodid z molsko koncentracijo ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK