Hitrost kemijske reakcije
 

Hitrost kemijske reakcije vaja 4


Didušikov oksid pri povišani temperaturi razpada na dušik in kisik s hitrostjo . V kolikšnem času bomo v zaprti posodi pridobili dušika? Kemijska enačba za razpad je: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK