Kemijsko računanje
 

Kemijsko računanje vaja 1


Cink se raztaplja v klorovodikovi kislini, pri čemer nastane cinkov (II) klorid in vodik.


  • Zapišite urejeno enačbo kemijske reakcije.

  • Koliko litrov vodika bo nastalo pri 27°C in 108 kPa, če raztopimo 5 g cinka v klorovodikovi kislini?

  • Koliko molov klorovodikove kisline je potrebno za reakcijo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Simona Pečnik Posel