matematika
Matematika v stroki za Srednjo tehniško šolo, ŠC Kranj
1
 
Glavne teme: Potence s celimi eksponenti; Merske enote in predpone; Izražavnje neznanke iz enačbe; Sistem linearnih enačb; Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku; Kompleksna števila