matematika
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper, Poslovno računstvo s statistiko, 3. letnik
3