matematika
Učni listi in preverjanje znanja za 2. letnik SSI
2
 
Glavne teme: Potence in koreni, lastnosti funkcije, potenčna in korenska funkcija, kvadratna funkcija in enačba, geometrija v ravnini