nemščina
Vaje iz nemškega jezika za 2. letnik Gimnazije Velenje, ŠC Velenje
2