Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kombinacije so razporeditve n elementov na r mest. V bistvu so to variacije, kjer zanemarimo vrstni red.


Pri kombinacijah vrstni red ni pomemben.Kombinacije brez ponavljanjaKombinacije brez ponavljanja uporabimo takrat, ko želimo r elementov iz množice z n elementi razporediti na različne načine. Pri tem moramo paziti, da so ti elementi različni in se ne ponavljajo.
Tukaj smo sedaj dokazali, da so kombinacije v bistvu variacije, kjer zanemarimo vrstni red.


Imamo množico z n različnimi elementi in iz nje izbiramo r različnih elementov, s katerimi želimo oblikovati različne kombinacije, kjer pa vrstni red ni pomemben.


Število kombinacij brez ponavljanja tako izračunamo na naslednji način:
Izraz lahko zapišemo tudi z binomskim simbolom, torej:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kombinacije s ponavljanjemKombinacije s ponavljanjem uporabimo takrat, ko želimo r elementov iz množice z n elementi razporediti na različne načine. Pri tem lahko isti elemnt nastopa poljubno mnogokrat.
Imamo množico z n elementi in iz nje izbiramo r elementov, s katerimi želimo oblikovati različne kombinacije, kjer pa vrstni red ni pomemben in isti element lahko nastopa večkrat.


Število kombinacij s ponavljanjem tako izračunamo na naslednji način:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak