Kombinatorika in preslikave
 

Kombinatorika in preslikave vaja 3


Naj bo dana množica naravnih števil .


  • Koliko preslikav take množice je bijektivnih?

  • Koliko pa je surjektivnih, če se množica preslika v množico s 5 elementi?

  • Na koliko načino se lahko taka množica preslika samo vase?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak