Osnovni izrek kombinatorike
 

Osnovni izrek kombinatorike vaja 18


Poznamo Morsejevo abecedo. Črke v tej abecedi so sestavljene iz pik in črtic. Ena črka je lahko določena z dvema znakoma, s tremi znaki ali s štirimi znaki. Koliko črk lahko sestavimo s takšnim načinom sestavljanja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak