Osnovni izrek kombinatorike
 

Osnovni izrek kombinatorike vaja 3


Jaka meče domino. Vrže jo štirikrat zapored in ga zanima ali domono pade stran s pikami ali hrbtna stran. Na koliko različnih načinov lahko vrže domino? Nariši kombinatorično drevo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak