Osnovni izrek kombinatorike
 

Osnovni izrek kombinatorike vaja 20


Vlečemo številke iz treh različnih posod. V prvi posodi imamo števila od 1 do 8, v drugi posodi števila od 1 do 4 in v tretji posodi števila od 1 do 6.


  • Koliko trimestnih števil lahko sestavimo, če je stotica iz prve posode, desetica iz druge in enica iz tretje posode?


  • Koliko od teh števil je deljivih s 5?


  • Koliko od teh števil je deljivih s 4? 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak