Kompleksna ravnina
 

Kompleksna ravnina vaja 10


V kompleksni ravnini narišite kompleksna števila, pri katerih je imaginarna komponenta nasprotna realni komponenti.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič