Absolutna vrednost kompleksnega števila
 

Absolutna vrednost kompleksnega števila vaja 16


Števili z in w sta kompleksni števili.


  • Naj bo in . Izračunajte in .

  • Naj bo . Izračunajte, za katera realna števila y je .

  • V kompleksni ravnini narišite množico vseh kompleksnih števil , za katera je čisto imaginarno število.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.