Računanje s funkcijami fb
 

Kompozitum funkcijO kompozitumu dveh funkcij govorimo kadar:

- dve funkciji preslikata vrednost druga za drugo

oziroma

- zaloga vrednosti ene funkcije predstavlja definicijsko območje druge funkcije.


Na skici si poglejmo kompozitum:

Kompozitum funkcij in


S slike vidimo, da funkcija preslika (iz množice ) v (v množico ) in nato se takoj preslika s funkcijo v (v množico ).

Opazimo, da je zaloga vrednosti funkcije definicijsko območje funkcije .

Matematično zapišimo preslikavo funkcije :
ter še funkcije
Kompozitum funkcij in je funkcija , ki elementom iz množice priredi slike v množici :Opazimo lahko še, da za kompozitum uporabljamo dve imeni: lahko zapišemo tudi kot .

glavni avtor in urednik gradiva: Teja inštrukcije ODD št: 10042