Računanje s funkcijami fb
 

Kompozitum funkcij
Mateja Žnidarič s.p., avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Maribor.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


O kompozitumu dveh funkcij govorimo kadar:


- dve funkciji preslikata vrednost druga za drugo


oziroma


- zaloga vrednosti ene funkcije predstavlja definicijsko območje druge funkcije.Na skici si poglejmo kompozitum:


Kompozitum funkcij inS slike vidimo, da funkcija preslika (iz množice ) v (v množico ) in nato se takoj preslika s funkcijo v (v množico ).


Opazimo, da je zaloga vrednosti funkcije definicijsko območje funkcije .


Matematično zapišimo preslikavo funkcije :

ter še funkcije

Kompozitum funkcij in je funkcija , ki elementom iz množice priredi slike v množici :
Opazimo lahko še, da za kompozitum uporabljamo dve imeni: lahko zapišemo tudi kot .
glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije