Kočna aritmetična vrsta
 

Kočna aritmetična vrsta vaja 12


Med števili 13 in 97 vrinemo n števil, da nastane končno aritmetično zaporedje. Izračunajte diferenco aritmetičnega zaporedja, če je vsota vrinjenih števil enaka 1100.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov