Končna geometrijska vrsta
 

Končna geometrijska vrsta
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Končna geometrijska vrsta je vsota prvih n členov geometrijskega zaporedja , kjer je :
To pomeni, da vsoto končne geometrijske vrste dobimo tako, da med seboj seštejemo končno število prvih členov geometrijskega zaporedja. Označimo jo z .


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Obrazec za vsoto končne geometrijske vrsteImamo in želimo izračunati priročnejši obrazec za . Ker gre za geometrijsko zaporedje, vemo, da velja: . Končno geometrijsko vrsto lahko namesto
zapišemo kot:
Poglejmo, kako lahko preoblikujemo enačbo (1):

Obrazec za vsoto končne geometrijske vrste (za vsoto prvih n členov geometrijskega zaporedja), kjer je , je:

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov