Končna geometrijska vrsta
 

Končna geometrijska vrsta vaja 17


Vsota končne geometrijske vrste s prvim členom 2 in zadnjim členom 162 je 242. Poiščite količnik zaporedja in število členov vrste.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov