Končna geometrijska vrsta
 

Končna geometrijska vrsta vaja 13


Koliko členov geometrijskega zaporedja 12,18,27, … moramo sešteti, da bo vsota večja od 1000?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov