Končna geometrijska vrsta
 

Končna geometrijska vrsta vaja 15


Rešitvi enačbe sta prva dva člena padajočega aritmetičnega in padajočega geometrijskega zaporedja.


  • Rešite enačbo in zapišite splošna člena zaporedij.

  • Kolikšni sta vsoti prvih petih členov in kolikšni vsoti prvih desetih členov obeh zaporedij?

  • Ali sta zaporedji delnih vsot v obeh primerih naraščajoči?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov