Končna geometrijska vrsta
 

Končna geometrijska vrsta vaja 14


V kot vrišemo lomljeno krivuljo, kot kaže slika. Zapišite dolžine prvih petih daljic in splošni člen zaporedja dolžin daljic, če je . Koliko meri lomljena krivulja, ki vsebuje n daljic? 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov