Končna geometrijska vrsta
 

Končna geometrijska vrsta vaja 19


V kot so vrisani kvadrati, kot kaže slika. Zaporedja ploščin kvadratov sestavljajo padajoče geometrijsko zaporedje. Izračunajte kvocient zaporedja, če meri stranica največjega kvadrata . Koliko meri vsota ploščin prvih treh kvadratov? 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov