Končna geometrijska vrsta
 

Končna geometrijska vrsta vaja 6


Koliko členov geometrijskega zaporedja z vsoto moramo sešteti, če je in ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov