Koncentracija raztopine in delež topljenca
 

Koncentracija raztopine in delež topljenca vaja 9


Izračunaj maso topljenca, ki je raztopljen v 3 L raztopine z masno koncentracijo 2,4 g/L.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe