Konformacijska izomerija
 

Konformacijska izomerija vaja 3


Na sliki sta konformacijski izomeri neke spojine. Spojinam na sliki določi konformacijsko razporeditev in poimenuj spojino. 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK