Kompleksna števila
 

Konjugirano kompleksno število
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Konjugirano vrednost kompleksnega števila dobimo tako, da imaginarni komponenti spremenimo predznak. Konjugirana vrednost komleksnega števila je torej število:
Točki kompleksnih števil in ležita v kompleksni ravnini simetrično glede na realno os:
Lastnosti konjugiranega kompleksnega številaZa konjugiranje veljajo naslednje zakonitosti:


  • Konjugiranost je vzajemna:
  • Konjugirana vrednost vsote dveh kompleksnih števil je enaka vsoti njunih konjugiranih vrednosti:
  • Absolutna vrednost produkta dveh kompleksnih števil je enaka produktu njunih absolutnih vrednosti:glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič