Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 21


Zapišite vsa kompleksna števila z, za katera velja:

 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič