Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 20


Za katero kompleksno število z velja: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič