Kvadratni koren
 

Kvadratni koren vaja 61


Izračunajte vrednost naslednjega izraza: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej