Kvadratni koren
 

Kvadratni koren vaja 1


Zapiši kvadratni koren števila in ga izračunajte s pomočjo žepnega računala. Dobljeni rezultat zaokrožite na štiri mesta.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej