Potence in koreni
 

Potence in koreni vaja 145


S kalkulatorjem izračunajte naslednji koren in rezultat zaokrožite na tri mesta natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije