Kvadratni koren
 

Kvadratni koren vaja 54


S kalkulatorjem izračunajte naslednji koren in rezultat zaokrožite na tri mesta natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije