Potence in koreni
 

Potence in koreni vaja 143


Za natančno izračunajte vrednost izraza:
in nato še s kalkulatorjem izračunajte njegovo vrednost ter rezultat zaokrožite na štiri decimalna mesta natačno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije