Inverzne funkcije
 

Inverzne funkcije vaja 9


Dana je funkcija . Poišči njen inverz ter nariši grafa obeh funkcij.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan