Matura 2020, jesenski rok, osnovni nivo
 

Matura 2020, jesenski rok, osnovni nivo vaja 9


V trikotniku ABC je dolžina stranice AB enaka , dolžina stranice AC je enaka in velikost kota je enaka . Izračunajte dolžino stranice BC. Zapišite obe rešitvi. Rezultat zaokrožite na stotinko centimetra.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.