Kotne funkcije - periodičnost in enotska krožnica
 

Kotne funkcije - periodičnost in enotska krožnica vaja 1


Izračunaj z upoštevanjem lastnosti (sodost/lihost, periodičnost): 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar